Affaldsindsamling 2017

I år indsamlede 30 mennesker ca. 1000 kg affald.

Det skete søndag den 2. april. Vi mødtes på den gl. bro i Norsminde kl. 10.

 

En dag med høj himmel og adskillige sække med skrald. Afsluttedes med suppe doneret af Norsminde Kro.

Opsamling fra borgermødet 7. marts

Tak for et godt og konstruktivt borgermøde - og et fantastisk flot fremmøde. Bestyrelsen var i særdeleshed glade for at opleve den store opbakning og tilslutning til Krydsfeltets arbejde og arbejdsform.

Flere billeder fra mødet kan ses her på vores FB: https://www.facebook.com/krydsfeltnorsminde/

 

Nedenfor dokument med opsamlingen fra borgermødet inklusiv de to modeller som blev vist og forklaret på mødet.

 

På borgermødet blev det aftalt, at Krydsfelt Norsminde fremover sørger for at informere om møder, udvikling m.m. via hjemmesiden - og naturligvis på mail til medlemmer. 

 

FILER TIL DOWNLOAD:

 

Opsamling fra mødet (pdf).

 

Aktivitetsoversigt over alle ideer/projekter nord og syd for fjorden (pdf).


Aktivitetsoversigten beskriver de forskellige projekter på hver sin side af fjorden i henholdsvis Aarhus og Odder Kommune. 

Aktivitetsoversigten giver et overblik over 
•    Hvilket regi de forskellige projekter ligger i 
•    Hvem der er ansvarlig for det enkelte projekt
•    Hvor langt et projekt er i processen jævnfør procesmodellen

De forskellige faser er - 
•    O: opstart
•    M: modning
•    U: Udførelse
•    D: Drift/forankring​


Procesmodellen over hvordan en idé kan udvikles sig og gennemleve flere faser fra start til slut; inklusiv lokal dialog og høring (pdf).