OM KRYDSFELT NORSMINDE

BESTYRELSEN

Præsentation af Krydsfelt Norsminde

Mie Wejdling

Formand

30247826

formand@krydsfelt-norsminde.dk

Benny Hammer Bjerregaard

Næstformand

26 52 39 16

Krydsfelt Norsminde er en forening stiftet af lokale interessenter. Du kan i Krydsfelt Norsminde være med til at sætte præg på udviklingen af Norsminde. Foreningens mål er, at engagere lokale beboere, foreninger og erhverv i en fælles strategi for området. En strategi, som både kan fastholde de oprindelige værdier, men som også kan være med til at skabe ny udvikling. 

 

Krydsfelt Norsminde er IKKE sat i verden for selv at skabe, men for at samle tanker og ideer under en fælles paraply med de mennesker og organisationer som ønsker at passe på Norsminde og udvikle området nænsomt udfra en fælles strategi.

Du kan være med. Som aktivt medlem i bestyrelsen eller udvalg - eller blot som medlem. Lad dine ideer kom i spil og vær med til at gøre en forskel.

 

Du har mulighed for at læse vores vedtægter nedenfor ved at klikke på linket.

 

Tak for interessen!

Margit Bryder

Sekretær

52234080

Freja Laustsen

Kasserer

28473144

Se vedtægterne

Se folderen om Krydsfelt Norsminde

Vinnie Jensen

Bestyrelsesmedlem

40267269

Grethe Christensen

Suppleant

21829026

Referater fra bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2021

Referat fra bestyrelsesmøde 8. december 2020

Referat fra bestyrelsesmøde 17. august 2020

Referat fra bestyrelsesmøde 26. maj 2020

Referat fra bestyrelsesmøde 26. januar 2021

Referat fra bestyrelsesmøde 21. oktober 2020

Referat fra bestyrelsesmøde 25. juni 2020

Sven Thomsen

Suppleant

23674475

Arne Skjærris

Revisor

 

Ejner Damsgaard

Revisorsuppleant

 

Søren Thomsen

Revisor 2

 

Heinz Hansen

Revisorsuppleant

 

Referat fra bestyrelsesmøde 23. april 2020

Referat fra bestyrelsesmøde 28. januar 2020

Referat fra bestyrelsesmøde 7. november 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 21. maj 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 27. august 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 5. marts 2020

Referat fra bestyrelsesmøde 12. december 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 3. oktober 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 20. juni 2019

UDVALG

Sine Raunkjær

Grafik

4052 1158

Janus Wejdling

Fotografi/video og hjemmeside

51296977

Referater fra generalforsamlinger og formandsberetninger

Referat fra generalforsam-ling 2020

Referat fra generalforsam-ling 2019

Referat fra generalforsam-ling 2018

Formandsbe-retning 2020

Formandsbe-retning 2019

Formandsbe-retning 2018

LOKALE FORENINGSMEDLEMMER

Norsminde kajakklub

www.norsmindekajakklub.dk

Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening

www.ajstrupstrand.dk

 

Norsminde yachtklub

www.norsmindeyachtklub.dk

Norsminde Jolleklub

www.norsminde-jolleklub.dk

Grundejerforening Kysing Hage

www.odderkystensfaellesudvalg.dk

Grundejerforening Kysing Næs af 13/9 1973

http://www.kysingnaes1973.dk/

Beder-Malling Vinterbadeklub

www.bmvklub.dk

Norsminde Havn

www.norsmindehavn.dk

Grundejerforeningen Mariendal Habakker

www.mariendalhavbakker.dk 

LOKALE VIRKSOMHEDSMEDLEMMER

Norsminde Kro

www.norsmindekro.dk

Norsminde Ishus

Norsminde Fiskehus

www.norsmindefiskehus.dk

Hans Thyge & Co

www.hansthyge.dk

Restaurant "Himmel & Hav"

www.himmeloghav.bio