Fællesspisningen i Ajstrup forsamlingshus den 1. oktober blev velbesøgt og hyggelig.

Vores første fællesarrangement i foreningen efter sommerferien blev afholdt som en sommerudflugt med picnickurv fra Møllers Gastronomi.

Vi vor 31 medlemmer, som nød den dejlige sommeraften med fællessang og delikat tapas og hyggeligt samvær.

Vi gør meget for at coronasikre vores arrangementer. Så tak til alle til at hjælpe med til, at vi kan være sammen på en forsvarlig måde.

Fællesspisningen på kroen
blev en stor succes.

Stemningsbilleder fra

fællesspisning på Himmel og Hav

Fællesspisning i Fiskehuset på Norsminde havn

 

Denne gang vil vi gerne mødes til en dejlig Buffet på Fiskehuset.

 

NYT!

Du må som medlem gerne tage en nabo eller ven med til fællesspisningen denne gang.

Dato:

Torsdag

24. januar kl. 18.00

Menu:

Buffet:

1 fiskeret -1kødret

salater og brød dessert og kaffe

 

Tilmeld senest:

Onsdag 16.januar

 

Tilmelding: Margit Bryder - margit.bryder@gmail.com

    - eller ring på tlf. 5223 4080.

Tilmeldinger er først gældende, når man har betalt.

 

Betaling: MobilePay 46702 Skriv ”24/01” eller via netbank til KN’s konto:

Reg. nr.:1944 konto: 8979 5824 72 (tastes uden mellemrum)

 

Hvis man ikke har netbank eller MobilePay, kan man betale kontant hos Margit Bryder, Gl. Krovej 24.

 

Pris: pr. person 150 kr. for Buffeten.

 

Drikkevarer: Kan købes på Fiskehuset.

© 2016 Hans Thyge & Co

Krydsfelt Norsmindes rolle i projekter er udelukkende at koordinere aktiviteterne og dialogen til relevante myndigheder.

Det er de enkelte foreninger og klubber som selv er ansvarlige

for aktiviteterne og projekterne