top of page

Stort fremmøde til Norsminde For Fulde Sejl
Krydsfelt Norsmindes nye telt blev velbesøgt

NORSMINDE FOR FULDE SEJL

Afholdes lørdag den 14. august 2021

Norsminde For Fulde Sejl (NFFS)

afholdes normalt hvert år den 2. weekend i juni fra kl 11-17. Men p.gr.a. Cororna er tidspunktet ændret i år. Kom og oplev en hyggelig dag med havnestemning og et hav af aktiviteter.

 

Formål med NFFS
Ønsket med NFFS er, at afholde et arrangement som involverer de mange flotte muligheder og aktiviteter der er i området. Ved fjord, havn og strand. En dag hvor området byder på unikke tilbud med både, joller, kajaker, musik fra lokale musikere, mad fra kro og fiskehus og indslag fra lokale kunstnere.

Målet med arrangementet er, at fortælle om områdets muligheder med respekt, men også at skabe større fællesskab og kendskab foreningerne og klubberne imellem. 

Klubberne og foreningerne bidrager selv til arrangementet med frivillige medarbejdere og indhold. Det er op til den enkelte selv at beslutte hvorledes de ønsker at være repræsenteret på dagen.

Frivillighed og ikke-kommercielt
Alt arbejdet i forbindelse med NFFS sker på frivillig og ulønnet basis. Har I lyst til at være med kan I kontakte Krydsfelt Norsminde.

Partnerskab

NFFS har indgået et samarbejde med Lions Club for at skabe mulighed for endnu flere aktiviteter.

bottom of page