Indvielse af helårsbroen

Den nye badebro er sat op på initiativ af Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening.

 

Krible krable

Krible krable-broen skulle lige forlænges med et fag mere

krible-krable.gif
IMG_6196.JPG

NORD FOR FJORDEN

 

 

I Aarhus Kommune, nord for fjorden, koordinerer Krydsfelt Norsminde indsatsen for at realisere delprojekterne i Idékataloget, som aftalt på mødet med Grønt Partnerskab i marts 2016.

Dialogen med Aarhus Kommune har været i gang siden mødet i marts 2016. Aarhus Kommune har mulighed for at prioritere, hvordan man vil anvende kommunale midler i overensstemmelse med lokale ønsker, og dialogen fører meget positivt i retning af konkrete anlæg fra Idékataloget.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

Norsminde Jolleklub
Norsminde Kajakklub
Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening
Aarhus Kommune
Krydsfelt Norsminde


Gruppen arbejder, i tæt samarbejde med styregruppen for Grønt Partnerskab, for at udarbejde en fælles strategi for vedligeholdelse og udvikling af området Nord for Fjorden herunder eksempelvis:

 

- Badebroer

- Bord bænke sæt

- Etableret sti på strandeng

- Fitness ved stranden

- Hybenrose bekæmpelse

- Krible Krable Bro

- Parkering & arealer


Krydsfelt Norsmindes rolle i projektet er udelukkende at koordinere aktiviteterne og dialogen til relevante myndigheder. Det er de enkelte foreninger og klubber som selv er ansvarlige for aktiviteterne og projekterne.

Alt arbejde sker naturligvis i tæt samarbejde og med respekt for de lokale, der er involveret – eller bliver involveret i projekterne. Der vil naturligvis være høringer i forbindelse med anlæg, forbedringer m.m., inden projekter bliver sat i værk. 

IMG_6197.JPG

Ejnar og Sven har nu opsat bænke ved fitness området.

Hvis nogen spørger: "Hvorfor vender de imod hinanden" - så er det primært tiltænkt "øjenkontakt og dialog", morgen- og aftensol samt plads til det bord, der kommer på et senere tidspunkt.

Intet fitness uden bænke

En travl uge i juni 2019

krible krable.jpg

Krible krable broen bliver anlagt

Klik på billederne

og se video

fitness.jpg

Fitness redskaber blev indviet, og en fysioterapeut instruerede.

Projekt oversigt

Projekt oversigten beskriver de forskellige projekter på hver sin side af Fjorden i henholdsvis Aarhus Kommune og Odder Kommune. 

Se projekt oversigten ved at klikke her.


Aktivitetsoversigten giver et overblik over:
•    Hvilket regi de forskellige projekter ligger i 
•    Hvem der er ansvarlig for det enkelte projekt
•    Hvor langt et projekt er i processen jævnfør procesmodellenProces oversigt

Proces oversigten viser, hvordan en idé kan udvikles sig og gennemleve flere faser fra start til slut; inklusiv lokal dialog og høring.

Se process oversigten ved at klikke her.

De forskellige faser er:

•    O: opstart

•    M: modning

•    U: Udførelse

•    D: Drift/forankring


 

Referater fra møder om projekter og  aktiviteter nord for fjorden:

20211029 Ref Nord for fjorden

20190405 Ref Nord for fjorden

20160921

Møderef projekter

Nord for fjorden.

20191101

Ref Nord for fjorden

20170421

Møderef Projekter

Nord for fjorden.

20200515

Ref Nord for fjorden

20171013

Møderef. Projekter

Nord for fjorden

20201023

Ref Nord for fjorden

20180219

Referat fra Møde

Nord for fjorden

20210604

Ref Nord for fjorden

20180907

Referat fra møde

Nord for fjorden

Slæbestedet ved Jolleklubben bliver i løbet af sommeren 2017 lukket for offentlig adgang.

 Foto: Sine Raunkjær

 

Århus Kommune og Naturstyrelsen har besluttet at lukke slæbestedet for offentligheden. Jolleklubben skal dog stadig have råderet over anlægget.

Repræsentanten for Århus Kommune fremhævede slæbestedets tilstand og den omfattende trafik med biler, trailere ved søsætning af fartøjer som årsagen til aflåsningen.

Ikke-medlemmer af Jolleklubben bliver henvist til slæbestedet ved Yachtklubben med hvem, der imidlertid ikke er indgået nogen aftale endnu.

Trivsel ved Stranden

har revurderet projekt fitnessredskaber ved stranden

Vedlagt følger, som lovet ved mødet, de synspunkter der blev fremlagt på info-/dialogmøde, den 31. maj 2018.

 

Desuden har vi d.d. modtaget brev fra Interessegruppen Trivsel ved stranden, hvori de meddeler, at de har besluttet at trække ansøgningerne hos Aarhus kommune og Kystdirektoratet tilbage – brevet er vedlagt i sin helhed.

Synspunkter                              Revurdering

Landzonehøring                       Fitnessplacering

                                                         (Bilag 6)

20211105 Referat fra evalueringsmøde om parkering i Norsminde