top of page

NORD FOR FJORDEN

 

 

I Aarhus Kommune, nord for fjorden, koordinerer Krydsfelt Norsminde indsatsen for at realisere delprojekterne i Idékataloget, som aftalt på mødet med Grønt Partnerskab i marts 2016.

Dialogen med Aarhus Kommune har været i gang siden mødet i marts 2016. Aarhus Kommune har mulighed for at prioritere, hvordan man vil anvende kommunale midler i overensstemmelse med lokale ønsker, og dialogen fører meget positivt i retning af konkrete anlæg fra Idékataloget.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

Norsminde Jolleklub
Norsminde Kajakklub
Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening
Aarhus Kommune
Krydsfelt Norsminde


Gruppen arbejder, i tæt samarbejde med styregruppen for Grønt Partnerskab, for at udarbejde en fælles strategi for vedligeholdelse og udvikling af området Nord for Fjorden herunder eksempelvis:

 

- Badebroer

- Bord bænke sæt

- Etableret sti på strandeng

- Fitness ved stranden

- Hybenrose bekæmpelse

- Krible Krable Bro

- Parkering & arealer


Krydsfelt Norsmindes rolle i projektet er udelukkende at koordinere aktiviteterne og dialogen til relevante myndigheder. Det er de enkelte foreninger og klubber som selv er ansvarlige for aktiviteterne og projekterne.

Alt arbejde sker naturligvis i tæt samarbejde og med respekt for de lokale, der er involveret – eller bliver involveret i projekterne. Der vil naturligvis være høringer i forbindelse med anlæg, forbedringer m.m., inden projekter bliver sat i værk. 

IMG_6196.JPG
IMG_6197.JPG

Referater fra møder om projekter og  aktiviteter nord for fjorden:

20230324 Ref Nord for fjorden

20220325 Ref Nord for fjorden

20221007 Ref Nord for fjorden

20211029 Ref Nord for fjorden

20200515

Ref Nord for fjorden

20211105 Referat fra evalueringsmøde om parkering i Norsminde

20201023

Ref Nord for fjorden

20210604

Ref Nord for fjorden

bottom of page