top of page
IMG_6196.JPG
IMG_6197.JPG

NORD FOR FJORDEN

 

 

I Aarhus Kommune, nord for fjorden, koordinerer Krydsfelt Norsminde indsatsen for at realisere delprojekterne i Idékataloget, som aftalt på mødet med Grønt Partnerskab i marts 2016.

Dialogen med Aarhus Kommune har været i gang siden mødet i marts 2016. Aarhus Kommune har mulighed for at prioritere, hvordan man vil anvende kommunale midler i overensstemmelse med lokale ønsker, og dialogen fører meget positivt i retning af konkrete anlæg fra Idékataloget.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

Norsminde Jolleklub
Norsminde Kajakklub
Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening
Aarhus Kommune
Krydsfelt Norsminde


Gruppen arbejder, i tæt samarbejde med styregruppen for Grønt Partnerskab, for at udarbejde en fælles strategi for vedligeholdelse og udvikling af området Nord for Fjorden herunder eksempelvis:

 

- Badebroer

- Bord bænke sæt

- Etableret sti på strandeng

- Fitness ved stranden

- Hybenrose bekæmpelse

- Krible Krable Bro

- Parkering & arealer


Krydsfelt Norsmindes rolle i projektet er udelukkende at koordinere aktiviteterne og dialogen til relevante myndigheder. Det er de enkelte foreninger og klubber som selv er ansvarlige for aktiviteterne og projekterne.

Alt arbejde sker naturligvis i tæt samarbejde og med respekt for de lokale, der er involveret – eller bliver involveret i projekterne. Der vil naturligvis være høringer i forbindelse med anlæg, forbedringer m.m., inden projekter bliver sat i værk. 

Referater fra møder om projekter og  aktiviteter nord for fjorden:

20220325 Ref Nord for fjorden

20211029 Ref Nord for fjorden

20200515

Ref Nord for fjorden

20221007 Ref Nord for fjorden

20211105 Referat fra evalueringsmøde om parkering i Norsminde

20201023

Ref Nord for fjorden

20210604

Ref Nord for fjorden

bottom of page