top of page

PROJEKT OVERSIGT

 

Nord for Fjorden

I Aarhus Kommune, nord for fjorden, koordinerer Krydsfelt Norsminde indsatsen for at realisere delprojekterne i Projektkataloget, som aftalt på mødet med Grønt Partnerskab i marts 2016.

 

Syd for Fjorden

I Odder Kommune er der formeret et Grønt Partnerskab med tilknyttet konsulent, som arbejder på at realisere en samlet økonomi til projekterne i Idékataloget.

PROCES OVERSIGT

bottom of page