top of page

Trafik Nyt

Mon vi nogensinde får en cykelsti? Læs artiklen i PDF
Høringssvar til cykelhandlingsplan, Århus Kommune
Folder om trafik
Hanne og Freja fra cykelstigruppen var vakse ved havelågen og delte postkort ud til byrådspolitikere lige før byrådsmødet
Lokalavisen har bragt vores pressemeddelelse

Cykelsti helt ned til Ajstrup Strand

 

Politikertræf den 9. september.

På Campingpladsen Camp One ved Ajstrup Strand blev der den 9. september afholdt debatmøde med hele 8 kandidater til det kommende Aarhus byråd.

Politikerne blev direkte spurgt om de ville støtte cykelstiprojektet til en pris på ca.7 millioner kr.

Kandidaterne, Thure Hastrup, EL, Theresa Blegvad, KF, Johnny Willum, Venstre, lagde alle meget vægt på at holde fokus på behovene i oplandet og lytte til de lokale kræfter. Disse partier har desuden i deres budget forslag til de kommende forhandlinger specifikt nævnt cykelstien ned til Ajstrup Strand.

Jesper Krogh Kjeldsen, S Peter Bonfils, S, Steen B. Andersen, S, Jan Ravn Christensen SF, og Metin Lindved Aydin, RV, støttede alle prioriteringerne af cykelsti handleplanerne generelt.

I oplæg fra alle politikerne og i den følgende debat, blev der lagt vægt på vigtigheden af at udvide mulighederne for at kunne cykle i Aarhus Kommune og at prioritere cykelstier. Der blev taget udgangspunkt i verdensmålene med vægt på klima, miljø, CO2, trivsel, livskvalitet, motion og sundhed. Der er brug for prioritering af cykelstier i store dele af kommunen. Det blev sagt i kor.

Formanden for Beder Malling Ajstrup fællesråd Jørgen Friis Bak gav på mødet et rammende historisk overblik over den ufærdige cykelsti. Det særlige ved denne cykelsti er, at den er blevet lovet de sidste 20 år og har været på budgettet, for derefter at blive taget af igen. Altid kom den bag i køen.

Utroværdighed, manglende ordenlighed og ligefrem politikerlede var nogle af de bemærkninger, der kom frem i debatten efter dette indlæg. 

Desuden kan den sidste rest af cykelsti fra rundkørslen og ned til Ajstrup Strand give borgere fra Beder, Malling, Tranbjerg, Solbjerg og Mårslet adgang til strand, hav og skov.

Cykelstien blev i debatten beskrevet som en fritidscykelsti, og den er derfor ikke prioriteret fremfor skolecykelstier. Dette mener borgerne i området dog ikke er korrekt. Der bor flere børnefamilier i området. Da der er skåret ned på busafgangene, og da det er for farligt at cykle, så bliver privatbilismen den eneste transport mulighed, og det medfører igen mere trafik.

I debatten kom det frem, at der ønskes mulighed for at alle, både beboerne i området, turister og beboere fra de nærliggende byer, kan bevæge sig på cykel til og fra strand området. Utrygheden for sikkerheden i trafikken er stor.

Foreningen Krydsfelt – Norsminde i samarbejde med Aarhus Lokal stod for arrangementet. Formanden for Krydsfelt-Norsminde Kurt Møller bød velkommen og takkede af med tak til de mange kandidater, der mødte op, samt til de ca. 60 fremmødte debatdeltagere.

 

Politikere der deltog i træffet

 

Johnny Willum Venstre

Thure Hastrup, EL

Jesper Krogh Kjeldsen, S

Peter Bonfils, S 

Steen B. Andersen, S

Jan Ravn Christensen, SF

Theresa Blegvad, KF

Metin Lindved Aydin, RV

 

På vegne af Krydsfelt – Norsminde

Mie Wejdling

 Cykelsti helt til Ajstrup Strand
 

–KN har i et tæt samarbejde med Fællesrådet BMA og AarhusLokal (Ole Krabbe Olesen) arbejdet på at få politikerne i Aarhus byråd til at prioritere vores manglende cykelsti. 

Så vi har spændt afventet budgetforliget. Vi fik ikke en cykelsti denne gang.

Budgetaftale 2022 – forliget er følgende:

Forligspartierne ønsker en beskrivelse af mulighederne for at anlægge en sikker forbindelse til Ajstrup Strand i form af eksempelvis en 2 minus 1 vej.

 Vi er selvfølgelig skuffede og rigtig ærgerlige – imidlertid er nøgleordet sikkerhed, hvilket vægter højest for os – vi er derfor åbne for de muligheder fagfolk kommer frem tid.

 Vi har spurgt ind til hvornår en sådan beskrivelse vil kunne foreligge og om det er muligt, at vi kan blive inddraget i resultatet hos Teknisk Udvalg

 Tidshorisonten har vi ikke fået svar på – derimod er vi blevet lovet inddragelse hos Teknik & Miljø i undersøgelsen og processen.  Så vores store anstrengelser er ikke spildte. Vores sikkerhed er kommet på dagsordenen, og vi bliver lyttet til.

 

--

MVH

Mie Wejdling

Behandling i Teknisk Udvalg
se PDF fil

Klik på billedet og se filmen, der er produceret sammen med krydsfelt Norsminde, frivillige fra Ajstrup/Norsminde samt 2.a, 2.b og 2.c fra Malling Skole

Vil du støtte en cykelsti fra rundkørslen i Ajstrup og helt ned til Ajstrup Strand?

Så kan du være med i afstemning på AarhusLokal

https://aarhuslokal.dk

 

AARHUSLOKAL.DK

AarhusLokal

Vi mødes Lokalt - og udvikler Kommunalt!

Trafikale udfordringer

Vejene i området byder på mange ubehagelige

udfordringer for den gående og cyklende trafik.

Her er nogle billeder, der illustrerer problemerne:

bottom of page