PROJEKT OVERSIGT

 

Nord for Fjorden

I Aarhus Kommune, nord for fjorden, koordinerer Krydsfelt Norsminde indsatsen for at realisere delprojekterne i Idékataloget, som aftalt på mødet med Grønt Partnerskab i marts 2016.

 

Syd for Fjorden

I Odder Kommune er der formeret et Grønt Partnerskab med tilknyttet konsulent, som arbejder på at realisere en samlet økonomi til projekterne i Idékataloget.

Indlæg kommer snart
Bliv hængende...

© 2016 Hans Thyge & Co

PROCES OVERSIGT

© 2016 Hans Thyge & Co

Krydsfelt Norsmindes rolle i projekter er udelukkende at koordinere aktiviteterne og dialogen til relevante myndigheder.

Det er de enkelte foreninger og klubber som selv er ansvarlige

for aktiviteterne og projekterne