top of page

Grundlovsdag, flaghejsning

Grundlovsmøde 2021
- Vores grundlovsmøde er aflyst i år.

Dog vil der være flaghejsning lørdag den 5. juni kl.10 ved den gamle kirkeruin, Gl. Krovej overfor krohaven i Norsminde. Her vil Krydsfelt Norsminde traditionen tro byde på en lille dram.

Flaghejsning
på kirkeruinen Grundlovsdag 2019

Grundlovstalen blev holdt

af Heine Bo

grundlovsmøde.jpg

Grundlovsmøde i Norsminde den 5. juni 2018
 

Foreningen Krydsfelt Norsminde havde i år overtaget arrangementet med afholdelse af Grundlovsmøde efter Norsminde Bylaug, som blev nedlagt sidste år. Det var en rigtig god dag.

Til flaghejsning ved den gamle kirkeruin mødte der 40 personer op og fik en hyggelig stund med sang og en lille en til halsen.

Ved selve grundlovsmøde mødte der ca 70 personer op i den hyggelige have bag ishuset.

Vi havde sat stort telt op  - men vejret var jo med os, så det havde som sådan ikke været nødvendigt.

Rude Strands nye forstander Carsten Holvad holdt en rigtig god grundlovstale, hvori han bl.a. kom ind på nærdemokratiet. Han påpegede, hvor vigtigt demokratitanken også er i det nære lokale samarbejde. Hvor vigtigt det er, at vi går i dialog med hinanden, når der opstår forskellige behov og interesser.

Carsten informerede desuden om arrangementer, der afholdes på Rude Strand Højskole. De har en række foredrags arrangementer, som er åbne for alle. Se i øvrigt på deres hjemmeside om yderligere informationer. www.rudestrandhojskole.dk

bottom of page